L’objectiu del projecte encarregat per l’Ajuntament de Sant Sadurní fou implantar el concepte 50-50 a l’Institut Intermunicipal de Sant Sadurní d’Anoia amb l’objectiu de reduir el seu consum d’energia i les despeses associades a aquest consum.

El projecte 50-50 creà un incentiu directe sobre aquells que podien emprendre accions d’estalvi d’energia que fins aquell moment, pel fet de no tenir cap incentiu, era poc probable que les duguessin a terme.

El concepte 50-50 va néixer el 1994 a Hamburg, on va ser aplicat inicialment per a reduir el consum energètic de les escoles. Des d’aleshores més de 500 altres ciutats han adoptat la idea i hi han introduït millores amb gran èxit, el que fa que estigui completament consolidada.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2005[/data]

El objetivo del proyecto encargado por el Ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia fue implantar el concepto 50-50 en el Instituto Intermunicipal con el objetivo de reducir su consumo de energía y los gastos asociados a este consumo.

El proyecto 50-50 creó un incentivo directo sobre aquellos quienes podían emprender acciones de ahorro de energía que hasta aquel momento, por el hecho de no tener ningún incentivo, era poco probable que las llevasen a término.

El concepto 50-50 nació el 1994 en Hamburgo, dónde fue aplicado inicialmente para reducir el consumo energético de las escuelas. Desde entonces más de 500 ciudades han adoptado la idea y han introducido mejoras con gran éxito, lo que hace que esté completamente consolidada.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2005[/data_es]
[client_es]Ajuntament de Sant Sadurní[/client_es]

autoria

ENT environment & management

data

2005

client

Ajuntament de Sant Sadurní