Es publica per primer cop l'”Anuari de contaminació de Barcelona 2019″. Es tracta d’una iniciativa pionera d’informació independent a la ciutat de Barcelona realitzada per “Contaminació Barcelona” que compta amb el suport de la Fundació ENT. La iniciativa té la voluntat de facilitar informació de qualitat i actualitzada de la situació de la contaminació a la ciutat, assenyalant la tendència dels principals contaminants i les principals fites de l’any.
Amb més de 30 gràfics l’anuari revisa tant els nivells de contaminació com les principals fonts contaminants i avança les principals fites esperables per l’any 2020. L’anuari destaca:

  • La contaminació de NO2 ha registrat per segon any consecutiu el mínim històric d’ençà que està en funcionament la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. En comparació amb l’any passat ha baixat un 7% a les estacions de trànsit i un 4,8% a les estacions de fons. En comparació amb els nivells mitjans dels quatre anys anteriors el descens ha estat d’un 11,8% i un 11,5% respectivament. Però els nivells anuals registrats a les estacions de trànsit (46,5 µg/m3) encara superen els màxims legals i les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (40 µg/m3).
  • La contaminació per partícules PM10 continua estabilitzada. Els nivells anuals registrats han decrescut lleugerament a les estacions de trànsit (25,8 µg/m3 enfront dels 26,3 µg/m3 de l’any passat) i han augmentat a les estacions de fons (25,0 µg/m3 enfront dels 23,3 µg/m3 de l’any 2018). En ambdós casos continuen per sobre dels nivells recomanats per l’Organització Mundial de la Salut, però per sota de les obligacions establertes per la legislació.
  • Més del 50% de la població viu en zones on els llindars de soroll superen les recomanacions de l’OMS i més del 30% en zones on se superen els nivells màxims fixats a l’ordenança del medi ambient de Barcelona.
  • Per primera vegada un article científic calcula fins a quin punt el consum a Barcelona contribueix al canvi climàtic. Les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle dels productes consumits a la ciutat, a la fase de producció i transport, més que dupliquen les emissions generades a la mateixa ciutat.
  • S’ha publicat una estimació de la contribució del turisme a Barcelona al canvi climàtic. Un 95,6% de la petjada de carboni del turisme està associada a l’arribada i sortida dels turistes, i d’aquesta gairebé la totalitat és deguda al turisme que arriba o marxa en avió.
  • La transparència en la informació a disposició del públic de la contribució de les fonts emissores i dels informes de contaminació realitzats per l’administració continua lluny dels estàndards possibles i desitjables.

 

Anuari de la contaminació a Barcelona