Aquest febrer, Antoni Llabrés s’ha incorporat al projecte ENT per treballar a l’àrea de residus. L’Antoni és àmbientòleg amb experiència interdisciplinària dins de l’administració pública, i les seves principals àrees d’interès són la fiscalitat ambiental, la gestió de residus i l’avaluació de serveis ecosistèmics.

Antoni Llabrés Payeras (Palma, 1991). Graduat en Ciències Ambientals per la Universitat de Barcelona. Màster en Conservació, Gestió i Restauració de la Biodiversitat per la Universitat de Granada. Dos anys d’experiència professional interdisciplinària com a tècnic de medi ambient a l’Administració pública, ha participat en Gestió Ambiental de platges i zones costeres, Gestió de Residus, Catàleg de Camins Rurals i Divulgació Ambiental.