La proliferació de meduses i les seves conseqüències sembla anar en augment a tot el món, i està sent especialment rellevant a la Mediterrània. Cap estudi previ ha quantificat les pèrdues en el turisme causades per proliferacions de meduses. Fem servir un qüestionari i un Model d’Utilitat Aleatòria per estimar la quantitat de temps que els enquestats estarien disposats a afegir al seu viatge, en termes de temps extra de viatge, per tal de reduir el risc de trobar-se amb proliferacions de meduses al litoral català. Els resultats de les estimacions indiquen que els enquestats estaven disposats a dedicar de mitjana un addicional de 23,8% del seu temps de viatge per gaudir de la platja en àrees amb un menor risc de proliferacions de meduses. Utilitzant com a referència el cost d’oportunitat del temps, trobem que la submostra de persones que van fer un compromís entre la desutilitat generada per viatjar amb la finalitat de disminuir el risc de proliferacions de meduses, i la utilitat obtinguda en la reducció d’aquest risc, estan disposats a pagar de mitjana 3,20€ per cada visita a la platja. Aquesta estimació, combinada amb la renda mitjana dels enquestats, dóna beneficis econòmics anuals associats amb la reducció de les proliferacions de meduses al litoral català d’al voltant de 422, 57 milions d ‘€, o al voltant d’11,95% de les despeses turístics de l’any 2012. Des de la perspectiva de la formulació de polítiques públiques, aquest estudi confirma la importància dels impactes econòmics de les proliferacions de meduses i la necessitat d’estratègies de mitigació. En particular, el subministrament d’informació al dia utilitzant aplicacions, xarxes socials o altres dispositius tècnics que poden reduir aquests costos socials. L’actual manca de coneixement sobre les meduses suggereix que proporcionar aquesta informació als banyistes pot ser un instrument substancialment eficaç per reduir al mínim l’impacte de les proliferacions de meduses.

autoria

Sergio Sastre

data

2015

publicació

PLoS ONE

referència bibliogràfica

Nunes PALD, Loureiro ML, Piñol L, Sastre S, Voltaire L, Canepa A (2015) Analyzing Beach Recreationists’ Preferences for the Reduction of Jellyfish Blooms: Economic Results from a Stated-Choice Experiment in Catalonia, Spain. PLoS ONE 10(6): e0126681.