El projecte, encarregat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), va consistir en determinar l’impacte macroeconòmic que tenen les infraestructures hidràuliques a Catalunya.

Per una banda es realitzar un anàlisi d’impacte, a partir de metodologies Input-output, de la construcció de determinades infraestructures sobre la producció, l’ocupació i altres indicadors macroeconòmics; per altra es van especificar i estimar unes funcions de producció agregades per a l’economia catalana per tal d’estimar l’impacte que té l’estoc de capital hidràulic sobre el creixement i la productivitat de l’economia.

autoria

ENT environment & management

data

2010

client

Agència Catalana de l’Aigua