El projecte incideix en l’anàlisi dels beneficis que aportarà l’aplicació del primer Pla d’Acció de l’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya 2017-2021, en forma de serveis ecosistèmics o d’altres repercussions ecològiques per a Catalunya.

El projecte va ser encarregat per a la Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i compta amb la coordinació de INSTA – Serveis Jurídics Ambientals, i la participació de ENT i de l’Institute for European Environmental Policy (IEEP).

autoria

ENT environment & management

data

2017-2018

client

INSTA – Serveis Jurídics Ambientals