El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible va encarregar el 2006 l’elaboració de l’estudi Anàlisi del Metabolisme Energètic de l’Economia Catalana (AMEEC), que analitza l’ús de l’energia a Catalunya en el període 1990-2005, i planteja els principals reptes de l’economia catalana davant d’un context internacional de crisi energètica.

Els resultats mostren una estreta vinculació entre creixement econòmic i consum d’energia en els darrers 15 anys, període en què la intensitat energètica ha augmentat. El mix energètic ha canviat lleugerament: part del petroli s’ha substituït per gas natural. Ambdós signifiquen tres quartes parts de l’energia primària utilitzada en el període, i porten associades importants emissions de CO2 i dependència exterior. Per la seva banda, l’ús d’energia nuclear s’ha mantingut, però Catalunya s’ha de preparar per al moment en què les centrals hagin de tancar. L’ús de les energies renovables és encara molt petit a Catalunya, situació que hauria de revertir-se urgentment per assolir els objectius del Pla de l’Energia de Catalunya. A partir de dades econòmiques, demogràfiques i energètiques, l’estudi analitza com s’utilitza l’energia als diferents sectors econòmics i al conjunt de l’economia. Entre d’altres aspectes mostra que durant el període 1990-2005 la productivitat del treball i la quantitat d’energia utilitzada per hora de treball s’han estancat.

En conclusió, la política energètica ha d’establir mesures per a la moderació del consum, mitjançant estratègies d’estalvi i eficiència a tots els nivells, tant en l’ús final com en la transformació. Cal, a més, acompanyar aquestes mesures amb polítiques territorials, econòmiques i industrials adequades, i aprofitar sinergies amb les actuacions contra el canvi climàtic. Els sectors clau on s’ha d’actuar són el transport, la construcció, la fiscalitat, i la promoció de les energies alternatives, així com en el foment de la recerca i innovació tecnològica, i la millora del marc institucional de l’energia.

autoria

Ignasi Puig | Juanjo Iraegui

data

2009

publicació

Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible

referència bibliogràfica

Ramos, J. (Coord.), Alcàntara, V., Cañellas, S., Corbera, E., Giampietro, M., Gómez, D., Iraegui, J., Nicolau, R., Padilla, E., Puig, I., Roca, J., Russi, D., Sendra, C. (2009) Anàlisi del Metabolisme Energètic de l’Economia Catalana (AMEEC). Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible.