Skip to main content

Aquest treball va consistir en la realització d’una anàlisi de l’impacte socioeconòmic del projecte LIFE Tritó Montseny (LIFE15 NAT/ES/000757), cofinançat pel Programa LIFE de la Comissió Europea i que compta amb la participació de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Diputació de Girona i del Zoo de Barcelona com a socis del projecte.

L’anàlisi va incidir en indicadors referents a sis categories d’anàlisi – A. Impacte socioeconòmic; B. Ocupació; C. Implicació dactors externs; D. Educació i formació; E. Producció de literatura tecnicocientífica; F. Informació, difusió i visibilitat del projecte, així com d’indicadors centrats en la incidència del projecte sobre els serveis ecosistèmics vinculats a l’àrea d’intervenció del projecte. L’anàlisi i els indicadors presentats corresponen sobretot al període 2016-2022.

Aquest estudi va sorgir en el seguiment del treball previ realitzat per ENT, en concret “Els serveis ecosistèmics de Tritó del Montseny – Proposta metodològica per l‟anàlisi de l‟impacte socioeconòmic del projecte LIFE Tritó Montseny en el període 2017-2020”. Tots dos treballs realitzats per ENT estan integrats a l’acció D7 del projecte LIFE Tritó Monteny, en concret “D.7. Seguiment de les variables ambientals i de l’impacte de les accions: impacte socioeconòmic del projecte Life Tritó Montseny.”

autoria
ENT environment & management
data

2022-2023

client

Diputació de Barcelona