El projecte analitza les potencialitats que té la ciutat per desenvolupar un sector econòmic en el marc de l’economia blava. Alguns àmbits com el portuari, la comercialització majorista de peix o la recerca en l’àmbit marítim són clarament punts forts de la ciutat, però no són ni molts menys els únics. També tracta de concretar els eixos bàsics per a desenvolupar una estratègia de treball en aquest àmbit, a partir dels mecanismes ja existents i proposant-ne de nous. Amb el projecte ha quedat palès que hi ha un potencial clar per impulsar un marc de suport mitjançant polítiques públiques que permeti un desenvolupament econòmic en aquest àmbit i en un context de desenvolupament ambientalment sostenible.

autoria

Fundació ENT

data

2020

Projecte finançat per Barcelona Regional