Després d’un any de la seva publicació, s’han alliberat els continguts del número 62 de la revista Ecología Política, que coeditem la Fundació ENT. El número 62 està dedicat a les pandèmies i la crisi civilitzatòria, que fins ara només estava disponible per a subscriptors/es.

Aquest número de la revista Ecologia Política ens permet visibilitzar les pandèmies des d’una doble perspectiva: tant la de malalties que s’expandeixen pel territori, com la metafòrica, que descriu les lògiques de poder que es desenvolupen sota les narratives del capitalisme. Així, el número detalla la relació intrínseca entre la insostenibilitat del sistema econòmic i la destrucció de la vida, però també dóna espai al desenvolupament d’estratègies i experiències col·lectives que s’enfronten a les dinàmiques del capital en temps de pandèmia.