“Air Pollution from Waste Disposal: Not for Public Breath”, nou informe de Zero Waste Europe amb la participació de la Fundació ENT que detalla els aspectes legals, ambientals i epidemiològics de les plantes d’incineració de residus a Europa. 

Aquest informe tracta sobre els contaminants alliberats al medi ambient, en relació amb els valors límit exigits per les directives de la UE. S’estudien cinc casos indagant en les dimensions més rellevants de la contaminació atmosfèrica causada per la incineració i la coincineració, concretament en els valors límit d’emissió (p.e. valors mesurats en el punt de les emissions, per exemple emissions de xemeneies), valors límit d’immissió (p.e. estàndards de qualitat de l’aire ambient, valors mesurats pels dispositius de vigilància públics), conflictes de procediment en l’expedició dels permisos i conflictes de legitimitat pel que fa a la valoració d’opcions alternatives de gestió de residus.

Accés a l’informe