Adrià Cusiné s’incorpora com a estudiant en pràctiques donant suport a l’Observatori de la Fiscalitat dels Residus. La seva tasca consistirà en actualitzar a 2021 l’estudi sobre la situació de les taxes d’escombraries a Espanya, així com de l’elaboració de nous continguts per al portal. La col·laboració durarà entre juliol i setembre.

Adrià Cusiné és estudiant d’Economia a la Universitat de Barcelona. Els seus principals àmbits d’interès són les polítiques de gestió del medi ambient i el canvi climàtic.