Ja està actiu l’apartat web sobre economia circular al web del Gremi de Peixaters de Catalunya. Els continguts d’aquest apartat web han estat elaborats per ENT en el marc del projecte BLUEFASMA, encarregat per MedCities.

El projecte BLUEFASMA és un projecte Interreg que vol implementar els principis de l’economia circular en el sector de la pesca i l’aqüicultura. L’objectiu final és beneficiar a la conca mediterrània potenciant el creixement de l’economia circular blava a les illes i zones costeres de la Mediterrània.