Fruit d’un acord, la revista Ecologia Política -en la seva versió online- ha començat a distribuir-se a partir del 30 de juny a través de les xarxes de Flipster-EBSCO. La col·laboració entre la revista i la plataforma facilitarà la subscripció per part d’institucions i biblioteques, i augmentarà la presència de la revista especialment a Amèrica Llatina.

La plataforma i l’aplicació facilita la difusió de moltes revistes digitals i es dirigeix ​​a les biblioteques locals i acadèmiques, i als lectors individuals. (Per a preguntes o dubtes, es pot visitar: http://support.ebsco.com/knowledge_base/detail.php?id=7357 -en anglès- o http://support.epnet.com/training/lang/es/es.php -en castellà-).

El servei de distribució digital que ofereix Flipster permet als lectors accedir a moltes revistes o editorials a través de la seva biblioteca local connectant a la pàgina web de Flipster que es pot usar en ordinadors, llibres electrònics, mòbils, etc. A més amb les aplicacions que ofereix, el sistema també permet l’ús i la lectura offline.