La revista Crónica Tributaria ha confirmat l’acceptació d’un nou article dels membres d’ENT Sergio Sastre i Ignasi Puig. L’article, titulat “La fiscalidad del vehículo eléctrico en España”, sortirà a la llum en un dels propers números de la revista.

El vehicle elèctric està cridat a introduir-se de manera significativa en el parc d’automòbils espanyol en els propers anys. D’aquest canvi s’espera un estalvi substancial en el consum de combustibles fòssils per al transport que al seu torn tindrà implicacions sobre la demanda d’electricitat i la recaptació de diferents impostos. Aquest treball analitza les conseqüències recaptatòries d’aquests canvis, així com les eines legals i fiscals a l’abast de les administracions públiques per evitar efectes no desitjats sobre la recaptació.

L’article deriva del projecte atorgat per l’Instituto de Estudios Fiscales a l’investigador Sergio Sastre de la Fundació ENT. El projecte pretén analitzar les eines legals per regular la fiscalitat del vehicle elèctric a l’estat. Aquestes eines són clau a curt termini, ja que és previsible que es doni una certa substitució del consum de combustibles cap a l’electricitat que tindrà efectes sobre l’Impost especial sobre hidrocarburs, així com sobre l’Impost sobre l’electricitat. El projecte estudia els escenaris de recaptació per aquests impostos així com els efectes sobre el mix elèctric i l’encaix fiscal de les futures “electrolineres” per elaborar propostes de millora a nivell legal i tributari que puguin evitar possibles efectes no desitjats.