Hem acabat l’estudi “Anàlisi sobre els possibles incentius fiscals nacionals per al foment de la conservació de la natura en terrenys privats” per la Fundación Biodiversidad. L’objectiu d’aquest treball ha estat l’elaboració d’una anàlisi sobre els possibles incentius fiscals de sistema impositiu a nivell estatal que poguessin aplicar-se per fomentar la conservació de la natura en terrenys privats, focalitzant en la custòdia del territori.