La Unió Europea no ha estat capaç de fer complir plenament amb la Política Pesquera Comuna, que té entre els seus principals objectius assegurar una pesca sostenible en 2020. Passada aquesta data límit, els ministres de pesca de la UE -entre els quals destaca el ministre espanyol Luis Planas- haurien d’establir per 2021 límits de pesca en base a les recomanacions científiques, llevat que voluntàriament decideixin burlar de nou la legislació europea i la correcta gestió dels recursos públics.

autoria

Lydia Chaparro

data

2020

publicació

EFE Verde

referència bibliogràfica

Chaparro, L. (2020) Acabar con la sobrepesca en 2020, uno de los muchos objetivos ambientales no cumplidos. EFE Verde, octubre 2020.