Fem lliurament de l’Estudi sobre la recollida de la fracció vegetal al Consorci per a la Gestió dels residus del Vallès Oriental. L’objectiu ha estat dur a terme una diagnosi de la gestió actual de la fracció vegetal dels residus municipals i formular propostes per a la millora d’aquesta gestió, amb l’objectiu últim de reciclar la major part d’aquests residus i fer-ne una gestió  econòmicament viable. Les propostes focalitzen especialment en la millora de la recollida selectiva d’aquesta fracció, fent propostes municipi a municipi.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Hacemos entrega del Estudio sobre la recogida de la fracción vegetal al Consorcio para la Gestión de los residuos del Vallès Oriental. El objetivo ha sido llevar a cabo un diagnóstico de la gestión actual de la fracción vegetal de los residuos municipales y formular propuestas para la mejora de esta gestión, con el objetivo último de reciclar la mayor parte de estos residuos y hacerlo una gestión económicamente viable. Las propuestas focalizan especialmente en la mejora de la recogida selectiva de esta fracción, haciendo propuestas municipio a municipio.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]