Fem lliurament de l’Estudi sobre la recollida de la fracció vegetal al Consorci per a la Gestió dels residus del Vallès Oriental. L’objectiu ha estat dur a terme una diagnosi de la gestió actual de la fracció vegetal dels residus municipals i formular propostes per a la millora d’aquesta gestió, amb l’objectiu últim de reciclar la major part d’aquests residus i fer-ne una gestió  econòmicament viable. Les propostes focalitzen especialment en la millora de la recollida selectiva d’aquesta fracció, fent propostes municipi a municipi.