Skip to main content
NOU INFORME 8/9/2021
  • En un context de creixent interès per l’economia blava l’informe avalua per primera vegada l’acceleració de les activitats econòmiques que ha tingut lloc a les aigües i l’entorn costaner Mediterrani espanyol en els últims 60 anys
  • L’evolució històrica mostra la impossibilitat de la seva continuïtat tendencial, a causa dels límits físics i ecològics dels recursos disponibles
  • És urgent plantejar escenaris econòmics alternatius que facin possible una transició que regeneri i mantingui un bon estat de l’ecosistema costaner i marí, a el temps que afavoreixi la màxima generació i distribució del benestar produït en les activitats econòmiques

En el nou informe de la Fundació ENT analitzem l’acceleració dels usos a les costes i activitat marina en les últimes sis dècades. Per a això, quantifiquem l’evolució al llarg del temps de quinze indicadors seleccionats per la rellevància i la disponibilitat de sèries de dades llargues i fiables.

Els indicadors mostren el creixement dels usos del litoral, així com el desplegament del turisme marítim i costaner, el transport marítim i l’ampliació de les infraestructures marines i submarines, a més de la decreixent tendència en la disponibilitat de recursos.

L’informe presenta també informació desagregada de la distribució territorial dels principals indicadors en l’actualitat.

PRINCIPALS CONCLUSIONS

L’acceleració dels usos en les costes i activitat marina en el Mediterrani espanyol ja ha comportat l’esgotament d’alguns recursos no renovables (com el petroli offshore), el decreixement notable del rendiment pesquer, així com una evident reducció de la superfície costanera no artificialitzada disponible per a les altres espècies i el bon funcionament del conjunt de l’ecosistema litoral.

L’evolució històrica mostra la impossibilitat de la continuïtat tendencial de el creixement, a causa dels límits físics i ecològics dels recursos disponibles. Per això es planteja la necessitat urgent de plantejar escenaris econòmics alternatius que facin possible una transició que regeneri i mantingui un bon estat de l’ecosistema costaner i marí, a el temps que afavoreixi la màxima generació i distribució del benestar produït en les activitats econòmiques.

REFERÈNCIA

Ortega, M., Coll, M., Gorostiza, S., Murray, I., 2021. La aceleración azul del Mediterráneo español. Informes exploratorios número 2. Fundació ENT. Vilanova i la Geltrú.

Més informació | info@ent.cat