L’estimació dels impactes econòmics potencials de la sequera és cada vegada més prominent en les discussions polítiques sobre la resiliència als futurs canvis de la població i el clima. Vam desenvolupar un marc analític basat en escenaris per estimar els impactes econòmics de les sequeres sota una gamma de condicions climàtiques i polítiques suposades.
Els escenaris modelats tenen en compte diferents supòsits pel que fa a una eventual sequera, incloent: la font de la sequera (aigua verda o blava), la temporalitat i crítica de decisions polítiques a llarg i curt termini. Aplicant el marc a l’economia del Regne Unit, estimem que, depenent de la gravetat de la sequera i de les opcions polítiques a curt termini, els impactes podrien variar entre 0,35% i 4,3% en termes de producció total. Diferents opcions polítiques a llarg termini podrien mitigar els impactes dels esdeveniments de sequera amb severitat i durada similars.

autorship

Jaume Freire

date

2017

publication

Water Economics and Policy

bibliographical reference

Freire-González, J., Decker, C. Hill, J. (2017) A scenario-based framework for assessing the economic impacts of potential droughts. Water Economics and Policy, Volume 03, Nº 4, 1750007.