Nou article d’Ignasi Puig, Luís Campos i Rosaria Chifari (ENT) titulat «Taxes on Air Pollution in Spain» dins el llibre Environmental Tax Studies for the Ecological Transition, publicat per Civitas – Thomson Reuters.

L’emissió de contaminants atmosfèrics té efectes perjudicials per al medi ambient i la salut humana. Els impostos sobre la contaminació de l’aire són aplicats actualment per set comunitats autònomes a l’Estat espanyol. Aquest article realitza una anàlisi comparativa d’aquests impostos, presentant les seves característiques principals, els seus ingressos i possibles fortaleses i debilitats. A més, el document discuteix les possibilitats per a la reforma dels impostos estudiats, la seva possible aplicació a la resta de les comunitats autònomes i les opcions per harmonitzar-los a nivell nacional, tenint en compte les regulacions existents.

Enllaç a l’article