L’objectiu d’aquest estudi, encarregat per l’Agència Catalana de l’Aigua, era determinar els beneficis econòmics que s’haurien produït a l’àmbit d’abastament de la dessalinitzadora de la Tordera degut a la millora de la qualitat de l’aigua. L’anàlisi es realitzà a partir dels resultats obtinguts amb la metodologia de costos evitats per a la Regió Metropolitana de Barcelona, establerta en un anterior estudi fet per ENT.

Addicionalment, els resultats es van contrastar amb la realització de 120 enquestes a usuaris domèstics, hotels, restaurants i comerços de l’àmbit d’anàlisi.

autoria

ENT environment & management

data

2007

client

Agència Catalana de l’Aigua