Dimecres 23 de novembre ha tingut lloc una nova sessió de PensamENTs online. La sessió, titulada “Malbaratament alimentari en productes de pesca” l’han protagonitzada Lydia Chaparro (Institut de Ciències del Mar) i Míriam Galindo (Fundació ENT), que han parlat sobre malbaratament alimentari (què és, problemàtiques ambientals, socials i econòmiques derivades, dades de malbaratament, normativa…), sobre les problemàtiques associades en el sector pesquer i sobre el projecte “El malbaratament alimentari en l’àmbit de la pesca a Catalunya”.

Aquest projecte de la Fundació ENT, que compta amb la col·laboració de l’Associació Naturalistes de Girona i el suport de l’Agència de Residus de Catalunya, pretén donar visibilitat al malbaratament alimentari en l’àmbit de la pesca i dur a terme diverses accions que permetin conscienciar a la ciutadania i resta d’actors implicats en la cadena productiva, sobre la importància de reduir el malbaratament en aquest àmbit.

 

El miércoles 23 de noviembre ha tenido lugar una nueva sesión de PensamENTs online, titulada «Desperdicio alimentario en productos de pesca» y protagonizada por Lydia Chaparro (Institut de Ciències del Mar) y Míriam Galindo (Fundació ENT). Las ponentes han hablado sobre desperdicio alimentario (qué es, problemáticas ambientales, sociales y económicas derivadas, datos de desperdicio, normativa, etc.), sobre las problemáticas asociadas en el sector pesquero y sobre el proyecto «El desperdicio alimentario en el ámbito de la pesca en Cataluña».

Este proyecto de la Fundació ENT, que cuenta con la colaboración de la Associació Naturalistes de Girona y el apoyo de la Agència de Residus de Catalunya, pretende dar visibilidad al desperdicio alimentario en el ámbito de la pesca y llevar a cabo diversas acciones que permitan concienciar a la ciudadanía y al resto de actores implicados en la cadena productiva, sobre la importancia de reducir el desperdicio en este ámbito.