Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Workshop sobre incentius per a la conservació privada del patrimoni natural a Madrid
| | Notícies| 15/10/2018

Del 5 al 7 de novembre de 2018, l’ELCN organitzarà un workshop sobre incentius per a la conservació privada del patrimoni natural a Madrid. Ignasi Puig (ENT) farà una presentació sobre el pagament de serveis i experiències ambientals de Catalunya.

El workshop abordarà la pregunta: Per què els terratinents conserven la seva terra? Les motivacions dels terratinents per conservar la seva propietat poden ser múltiples, des d’un lloc emocional a la història personal, l’ètica i valors ambientals generals, el sentiment de responsabilitat social i consideracions financeres.

Curiosament, els estudis han demostrat que les motivacions financeres solen classificar-se al final de la llista de motius per a la conservació de la terra privada. No obstant això, els incentius financers tenen un paper important en el marc d’aquest estudi, ja que poden influir fàcilment a través de polítiques públiques. La decisió d’un terratinent de si conservar o no les característiques naturals a la seva terra també es pot veure influenciada per expectatives negatives sobre les conseqüències legals que aquestes activitats poden comportar. En alguns casos, es produeix una protecció automàtica de l’ocurrència d’un hàbitat o una espècie i les restriccions legals de les pràctiques d’ús de la terra quan el treball de conservació realitzat pel propietari ha tingut èxit i es produeix una espècie o hàbitat protegit, la legislació de conservació pot desincentivar les mesures de conservació voluntàries. En aquest sentit, el workshop també analitzarà les raons per les quals els propietaris conserven la naturalesa a les seves terres. El workshop explorarà el potencial de l’organització de conservació i les autoritats públiques per crear incentius positius per motivar els terratinents privats a participar en la conservació de la natura a les seves terres. Examinarà i compararà diverses eines per crear aquests incentius: eines fiscals que recompensen la conservació en terrenys privats (per exemple, impostos, subsidis), incentius tècnics/estructurals (per exemple, marca regional i comercialització, millora de la gestió de recursos, accés als voluntaris) i incentius legals (fiabilitat de planificació, exempció de responsabilitat mediambiental, exempció temporal de protecció d’espècies). Presentarà exemples de millors pràctiques per incentivar la conservació de la terra privada, però també abordarà àrees de conflicte (per exemple, subsidis nacionals per a la conservació i l’ajuda estatal).

Per tal d’ampliar i millorar la conservació de la terra privada és fonamental comprendre millor les motivacions subjacents per als propietaris privats per a la conservació. El workshop ajudarà als professionals a intercanviar els seus coneixements i experiències sobre aquestes motivacions i donar veu als propietaris privats perquè expliquin què els fa conservar la terra i què els impedeix fer. En segon lloc, el workshop té l’objectiu d’exposar i debatre eines que han estat provades per incentivar la conservació de la terra privada. Es discutiran la transferibilitat d’aquestes eines i s’identificaran els requisits institucionals i polítics per fer-ho.

Inscripcions
Programa