Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat

Juliol 2019 | Projecte de la Fundació ENT “L’economia socioambiental i solidària com a eina de conservació i valoració dels serveis ambientals dels ecosistemes”. Conservació i estudi, Agroecologia, Gestió forestal i Ecoturisme.

Febrer 2017 | Resum de la Jornada tècnica del projecte LIFE-EWAS “Metodologías eficientes y sostenibles para la gestión de residuos, mediante el uso de herramientas TIC que permiten reducir las emisiones de GEI”

Setembre 2015 | El Valor dels Aliments, projecte de la Fundació ENT contra el malbaratament alimentari (català i castellà)

Setembre 2014 | La recollida selectiva Porta a Porta i la prevenció de residus. Projecte de la Fundació ENT per a l’Associació de Municipis Catalans per a la recollida Porta a Porta (català i castellà)

Setembre 2014 | Vídeos del projecte “Aprofitem els aliments” de la Fundació ENT: L’Obrador de Gallecs, Menjador del Col·legi Maristes de Lleida cap al Servei de Distribució d’Aliments d’Arrels, Botiga Solidària de Cornellà de Llobregat, El Plat de Gràcia i Programa de minves del Banc dels Aliments


Juny 2014 | Vídeo presentació del projecte de la Fundació ENT “European Network of Political Ecology – ENTITLE”

Residus
Economia i medi ambient
Energia i canvi climàtic
Ecologia política
Medi marí