El projecte “Reduir el malbaratament, alimentar el planeta” planteja diverses activitats al Palau Macaya de març a juny. El projecte està organitzat per Nutrició sense Fronteres, Fundació Banc de Recursos i Rezero, Fundació Prevenció Residus i Consum.
En la propera activitat, que se celebrarà el proper dijous 30 de maig (de 9 a 14h.), hi participarà Veronica Martínez (Fundació ENT). Sota al títol “Reduir el malbaratament alimentari a través de la innovació en la prevenció i el reaprofitament”, es presentaran iniciatives innovadores que comparteixen l’objectiu de reduir el malbaratament alimentari, a escala local, regional i europea. Es debatran reptes i oportunitats per incentivar-ne de noves i reduir el malbaratament tot potenciant l’economia social i solidària.
Juntament amb Veronica Martínez, participaran a l’activitat Agustí Corominas (La Magrana Vallesana), Isabel Soares (Fruta Feia), Jordi Piferrer (Soy Comida Perfecta), Alexander Theodoridis (Boroume), Daniel Jorge (We Save Eat), Miquel Vidal (responsable d’Economia Circular de Formació i Treball – Projecte d’INS) i Míriam González (tècnica del Departament de Prevenció i Eficiència de Recursos de l’Agència de Residus de Catalunya).
El malbaratament alimentari és una problemàtica actual i multisectorial. És possible treballar de manera integral dins la cadena alimentària per tal de reduir-ne els impactes i promoure solucions des de les dimensions social, econòmica i mediambiental? En cinc activitats, en les quals es realitzaran tallers sectorials a porta tancada, s’aprofundirà en les necessitats i els reptes de cada sector implicat en la cadena alimentària. Les sessions començaran amb una exposició de casos d’èxit concrets i, posteriorment, es faran grups de treball dinamitzats, per tal de debatre els reptes i les solucions potencials. L’última sessió serà una conferència oberta al públic, que tindrà com a objectiu les conclusions dels debats previs. Finalment, hi haurà un espai de networking per poder debatre amb una perspectiva multisectorial, potenciar la interacció entre diferents actors i trobar-hi solucions col·laboratives.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Més informació[/link]El proyecto “Reducir el desperdicio, alimentar el planeta” plantea diversas actividades en el Palau Macaya de marzo a junio. El proyecto está organizado por Nutrición sin Fronteras, Fundación Banco de Recursos y Rezero, Fundación Prevención Residuos y Consumo.
En la próxima actividad, que se celebrará el próximo jueves 30 de mayo (de 9 a 14h.), Participará Veronica Martínez (Fundación ENT). Bajo el título “Reducir el desperdicio alimentario a través de la innovación en la prevención y el reaprovechamiento”, se presentarán iniciativas innovadoras que comparten el objetivo de reducir el desperdicio alimentario, a escala local, regional y europea. Se debatirán retos y oportunidades para incentivar otras nuevas y reducir el desperdicio potenciando la economía social y solidaria.
Junto con Veronica Martínez, participarán en la actividad Agustí Corominas (RBA Vallesana), Isabel Soares (Fruta Hacía), Jordi Piferrer (Soy Comida Perfecta), Alexander Theodoridis (Boroume), Daniel Jorge (We Save Eat), Miquel Vidal ( responsable de Economía Circular de Formación y Trabajo – Proyecto de INS) y Miriam González (técnica del Departamento de Prevención y Eficiencia de Recursos de la Agencia de Residuos de Cataluña).
El derroche alimentario es una problemática actual y multisectorial. Es posible trabajar de manera integral en la cadena alimentaria a fin de reducir los impactos y promover soluciones desde las dimensiones social, económica y medioambiental? En cinco actividades, en las que se realizarán talleres sectoriales a puerta cerrada, se profundizará en las necesidades y los retos de cada sector implicado en la cadena alimentaria. Las sesiones comenzarán con una exposición de casos de éxito concretos y, posteriormente, se harán grupos de trabajo dinamizados, para debatir los retos y las soluciones potenciales. La última sesión será una conferencia abierta al público, que tendrá como objetivo las conclusiones de los debates previos. Finalmente, habrá un espacio de networking para poder debatir con una perspectiva multisectorial, potenciar la interacción entre diferentes actores y encontrar soluciones colaborativas.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Más información[/link]