Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Un modelo Input-output de la energía para la estimación del efecto rebote indirecto en los hogares
| Publicacions| 16/04/2011

Aquesta investigació presenta una metodologia desenvolupada mitjançant anàlisi input-output per a l’estimació de l’efecte rebot indirecte que es dóna davant millores d’eficiència energètica a les llars. Tenint en compte que, en un principi, una millora de l’eficiència energètica a les llars produeix un estalvi d’energia, els estalvis monetaris derivats s’utilitzen per augmentar el consum del propi servei energètic (efecte rebot directe) i d’altres béns i serveis que necessiten energia per a ser produïts (efecte rebot indirecte). En aquest context, les necessitats directes i indirectes d’energia, derivades dels canvis en els patrons de consum de les llars es poden avaluar usant un model d’input-output de l’energia en termes físics, obtenint estalvis d’energia inferiors als esperats inicialment . La identificació dels sectors clau en el consum d’energia a partir dels coeficients de Rasmussen permet observar la magnitud de l’efecte de rebot en el millor i en el pitjor dels casos. Es presenta una aplicació del model sobre millores de l’eficiència en l’ús d’electricitat a les llars de Catalunya. La construcció del model s’ha basat en les taules Input-Output de Catalunya, així com el consum d’electricitat dels diferents sectors econòmics a partir dels balanços d’energia. 

Data
2011
Publicació
IV Jornadas Españolas de Análisis Input-Output
Referència bibliogràfica
Freire González, J. (2011) Un modelo Input-output de la energía para la estimación del efecto rebote indirecto en los hogares, en Cámara, A., Cardenete, M. A., Medina, A., Monrobel, J. R. (Editores) “Sectores estratégicos para un nuevo modelo económico”, IV Jornadas Españolas de Análisis Input-Output, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.