Dijous 25 de març a les 18h l’institut Sobiranies organitza el debat online “Un gir a l’esquerra: eix ambiental”. L’esdeveniment compta amb la participació de Miquel Ortega i Ignasi Puig, ambdós membres de la Fundació ENT. També hi participaran Pablo Cotarelo, expert en política energètica i industrial (EKONA) i Anna Pérez, ambientòloga experta en canvi climàtic.
El debat es plantejarà un seguit de preguntes tal com: Un Green New Deal per a Catalunya? Quins elements de la transició ecològica poden ser efectius? Quins canvis hauríem de veure en l’administració per impulsar polítiques ambientals?
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Segueix el debat en directe[/link]Jueves 25 de marzo a las 18h el instituto Sobiranies organiza el debate online “Un giro a la izquierda: eje ambiental”. El evento cuenta con la participación de Miquel Ortega e Ignasi Puig, ambos miembros de la Fundació ENT. También participarán Pablo Cotarelo, experto en política energética e industrial (EKONA) y Anna Pérez, ambientóloga experta en cambio climático.
En el debate se plantearán una serie de preguntas como: ¿Un Green New Deal para Cataluña? ¿Qué elementos de la transición ecológica pueden ser efectivos? ¿Qué cambios deberíamos ver en la administración para impulsar políticas ambientales?
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Sigue el debate en directo[/link]