Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Un article sobre el nostre estudi del cost del model Porta a Porta, entre els més llegits del portal Residuos Profesional
| Notícies| 11/01/2017

El portal web Residuos Profesional ha fet balanç del 2016, any que ha assolit més de 130.000 lectors i que s’han traduït en gairebé 320.000 visites al portal. En el marc d’aquest balanç també ha publicat una llista dels quinze articles més llegits de l’any. En la catorzena posició hi trobem la notícia El ‘Puerta a Puerta’ cuesta lo mismo que la recogida en contenedores y ayuda a generar menos residuos, un article publicat el novembre de 2013 que segueix despertant interès. L’article parla sobre l’estudi realitzat per la Fundació ENT l’any 2013 que demostra que el sistema de recollida selectiva Porta a Porta, que ja s’aplica a més de 1000 municipis catalans, és més eficient i sostenible que el model d’àrea de vorera.

Balanç econòmic de la recollida de residus porta a porta i en àrea de vorera per als ens locals i propostes d’optimització  

L’Associació de Municipis per a la Recollida Selectiva Porta a Porta, amb el finançament de l’ARC, encarregà a la Fundació ENT, sota la codirecció del catedràtic d’economia de la Universitat de Barcelona, Jordi Roca, la realització d’un estudi comparatiu dels costos entre el model de recollida porta a porta (PaP) i el model de recollida en àrees de vorera.

L’estudi analitza dades reals de 81 municipis catalans de fins a 20.000 habitants, dels quals 41 tenen un sistema de recollida PaP i 40 recollida en àrees de vorera. Per a comparar els dos models s’empra com a indicador principal el cost global de gestió per habitant empadronat, entenent com a cost global la suma de costos de recollida i tractament, menys els ingressos.

Els resultats mostren que aquest indicador no presenta diferències significatives entre ambdós models ja que la diferència trobada és pràcticament menyspreable: el model PaP presenta un cost global mitjà lleugerament inferior (68,40 €/hab i any front a 69,47). Tampoc s’observa cap influència clara de la mida del municipi sobre el cost global de gestió.

Malgrat la dispersió de costos per habitant entre diferents municipis és força elevada, la conclusió general de l’estudi és doncs que els costos globals d’ambdós models per als ens locals són, de mitjana, similars, a diferència del que sovint s’argumenta en contra del model PaP.

Per conceptes, el cost de recollida és el que contribueix més al cost global, en particular en el cas del model PaP. En aquest model, però, aquest major cost queda compensat per un cost de tractament menor i uns ingressos majors, gràcies a que els municipis assoleixen nivells de recollida selectiva superiors. Finalment, una part de l’informe planteja les possibilitats que tenen els ens locals per tal d’optimitzar els costos de gestió de residus.

COST GLOBAL DE GESTIÓ PER HABITANT EMPADRONAT, EN FUNCIÓ DEL MODEL DE RECOLLIDA

comparativa PaP

Accés a la notícia de Residuos Profesional
Accés a l’estudi