Un any més, i ja en són tres de consecutius, Sergio Sastre (ENT) ha impartit una sessió al curs “Mestres composteiros” que es va celebrar el passat dimarts 14 de maig, organitzat per la Diputació de Pontevedra.

La sessió se centrà en la fracció orgànica, termodinàmica, gestió de residus a Galícia, taxes de residus i pagament per generació.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Un año más, y ya son tres consecutivos, Sergio Sastre (ENT) ha impartido una sesión en curso “Maestros composteiros” que se celebró el pasado martes 14 de mayo, organizado por la Diputación de Pontevedra.
La sesión se centró en la fracción orgánica, termodinámica, gestión de residuos en Galicia, tasas de residuos y pago por generación.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]