Iniciatives d’aprofitament de Grècia, Itàlia, França, Portugal i Espanya es reuniran dilluns a Barcelona (Casa de la Convalescència, Recinte Modernista Sant Pau) per compartir reptes comuns. L’acte organitzat per la Plataforma Aprofitem els Aliments, a la qual dóna suport la Fundació ENT, comptarà amb la presència de l’activista internacional Tristram Stuart.
El dilluns 26 d’octubre Barcelona acollirà un esdeveniment inèdit a nivell europeu que reunirà una desena de projectes europeus per reduir el malbaratament alimentari. A l’acte, organitzat per la Plataforma Aprofitem els Aliments (PAA), hi participaran iniciatives d’Espanya, Itàlia, França, Portugal i Grècia.
La trobada, sota el títol “Teixint xarxes per reduir el malbaratament”, servirà per compartir experiències i identificar, gràcies a les aportacions de persones que treballen específicament per lluitar contra el malbaratament, aquelles mesures més eficaces per reduir de forma efectiva el menjar que dia a dia acaba a les escombraries al llarg de tota la cadena de producció i distribució d’aliments.
Tristram Stuart, activista del Regne Unit i promotor de campanya mundial Feeding the 5000, obrirà l’acte aportant la perspectiva internacional. Seguidament es presentaran 9 experiències del sud d’Europa:

A continuació, tots els assistents participaran en una dinàmica per compartir experiències, èxits i fracassos, i per proposar idees per al treball futur. L’acte acabarà amb un còctel d’aliments aprofitats. La jornada Teixint Xarxes compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona i servirà per renovar el compromís per l’aprofitament promogut per la PAA des de la seva fundació el febrer de 2015 a través del Manifest “Prou malbaratar aliments”, al que s’han adherit cinquanta entitats i centenars de persones.
Lluitar contra el malbaratament alimentari
Cada any, un terç de la producció mundial d’aliments (uns 1.300 milions de tones) es perd o es malbarata en el seu trànsit des de la producció fins al nostre plat. A més del menjar, també acaben a la brossa tots els recursos emprats per a produir-lo (energia, aigua i terra fèrtil) mentre que es produeixen greus impactes al medi ambient en termes d’emissions contaminants i generació de residus.
Tal malbaratament és intolerable si tenim en compte que hi ha 840 milions de persones que passen gana al món (el 12% de la població mundial) i que la inseguretat alimentària ens amenaça sempre de molt a prop.
La Plataforma Aprofitem els Aliments
La PAA és una associació sense ànim de lucre que aglutina persones i entitats que treballen per la cultura de l’aprofitament dels aliments. L’objectiu de la PAA és provocar el debat social sobre el malbaratament alimentari i posar-lo en l’agenda política, i fomentar el treball en xarxa entre els actors implicats en la cadena alimentària per promoure conjuntament solucions a aquest problema que té greus conseqüències econòmiques, ambientals i socials.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web de la jornada[/link] [link]Programa[/link]Iniciativas de aprovechamiento de alimentos de Grecia, Italia, Francia, España y Portugal se reunirán en Barcelona  (Casa de la Convalescència, Recinte Modernista Sant Pau) per compartir retos comunes. El acto, organizado por la Plataforma Aprovechemos los Alimentos, que cuenta con el apoyo de la Fundación ENT, contará con la presencia del activista internacional Tristram Stuart.
El lunes 26 de octubre Barcelona acogerá un acontecimiento inédito a nivel europeo que reunirá una decena de proyectos europeos para reducir el despilfarro alimentario. En el acto, organizado por la Plataforma Aprovechemos los Alimentos (PAA), participarán iniciativas de España, Italia, Francia, Portugal y Grecia.
El encuentro, con el título “Tejiendo redes para reducir el despilfarro”, servirá para compartir experiencias e identificar, gracias a las aportaciones de personas que trabajan específicamente en la lucha contra el despilfarro, aquellas medidas más eficaces para reducir de forma efectiva la comida que día a día acaba en la basura a lo largo de toda la cadena de producción y distribución de alimentos.
Tristram Stuart, activista del Reino Unido y promotor de campaña mundial Feeding the 5000, abrirá el acto aportando perspectiva internacional. Seguidamente se presentarán experiencias del sur de Europa:

A continuación, todos los asistentes participarán en una dinámica para compartir experiencias, éxitos y fracasos, y para proponer ideas para el trabajo futuro. El acto terminará con un cóctel de alimentos aprovechados.
La jornada Tejiendo Redes cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona y servirá para renovar el compromiso para el aprovechamiento promovido por la PAA desde su fundación en febrero de 2015 a través del Manifiesto “Basta de despilfarrar alimentos”, al que se han adherido cincuenta entidades y cientos de personas.
Luchar contra el despilfarro alimentario
Cada año, un tercio de la producción mundial de alimentos (unos 1.300 millones de toneladas) se pierde o se desperdicia en su tránsito desde la producción hasta nuestro plato. Además de la comida, también terminan en la basura todos los recursos empleados para producirlo (energía, agua y tierra fértil) mientras que se producen graves impactos al medio ambiente en términos de emisiones contaminantes y generación de residuos.
Tal derroche es intolerable si tenemos en cuenta que hay 840 millones de personas que pasan hambre en el mundo (12% de la población mundial) y que la inseguridad alimentaria nos amenaza siempre de muy cerca.
La Plataforma Aprovechamos los Alimentos
La PAA es una asociación sin ánimo de lucro que aglutina personas y entidades que trabajan por la cultura del aprovechamiento de los alimentos. El objetivo de la PAA es provocar el debate social sobre el derroche alimentario y ponerlo en la agenda política, y fomentar el trabajo en red entre los actores implicados en la cadena alimentaria para promover conjuntamente soluciones a este problema que tiene graves consecuencias económicas, ambientales y sociales.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[link]Web de la jornada[/link] [link]Programa[/link]