Ignasi Puig i Luís Campos Rodrigues (ENT) van participar a les reunions del grup coordinador del projecte NATURVATION i de preparació de les sessions URIP (Urban-Regional Innovation Partnerships) a desenvolupar l’any 2018. L’esdeveniment va tenir lloc a Györ (Hongria) els dies 19 i 20 de febrer.
En aquesta trobada es va discutir l’estat i el progrés dels diversos grups de treball del projecte. Igualment, es va fer una anàlisi de les sessions URIP realitzades l’any 2017 així com preparar les sessions del present any. ENT i l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) estan responsables per l’organització d’aquestes trobades a Barcelona.
NATURVATION està format per un consorci de 14 institucions liderat per la Universitat de Durham. L’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona i ENT Environment and Management són els socis locals de Barcelona. Entre els seus objectius principals, NATURVATION pretén contribuir a la millora del coneixement sobre NBS en l’àmbit urbà, considerant aspectes com l’anàlisi d’aspectes innovadors, els reptes de sostenibilitat urbana i el paper de diversos agents institucionals i de la societat civil en aquest procés.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web del projecte[/link]Ignasi Puig y Luís Campos Rodrigues (ENT) participaron en las reuniones del grupo coordinador del proyecto NATURVATION y de preparación de las sesiones URIP (Urban-Regional Innovation Partnerships) a desarrollar en 2018. El evento tuvo lugar en Györ ( Hungría) los días 19 y 20 de febrero.
En este encuentro se discutió el estado y el progreso de los diversos grupos de trabajo del proyecto. Igualmente, se hizo un análisis de las sesiones URIP realizadas en 2017 así como preparar las sesiones del presente año. ENT y el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) están responsables por la organización de estos encuentros en Barcelona.
NATURVATION está formado por un consorcio de 14 instituciones liderado por la Universidad de Durham. El Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona y ENT Environment and Management son los socios locales de Barcelona. Entre sus objetivos principales, NATURVATION pretende contribuir a la mejora del conocimiento sobre NBS en el ámbito urbano, considerando aspectos como el análisis de aspectos innovadores, los retos de sostenibilidad urbana y el papel de diversos agentes institucionales y de la sociedad civil en este proceso.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web del proyecto[/link]