Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
The Economic Impacts of Droughts: A Framework for Analysis
| | Publicacions| 10/11/2016

Les sequeres són una tipologia específica de fenomen natural. Les anàlisis econòmiques dels impactes de les sequeres requereixen un marc que sigui capaç de tenir en compte les seves característiques particulars. Els marcs conceptuals tradicionals utilitzats per a avaluar els impactes dels fenomens naturals no reflecteixen adequadament tots els factors que contribueixen als impactes econòmics de les sequeres com ara: la importància del nivell i la composició del capital hidràulic; la dispersió dels impactes econòmics a través de diferents activitats i agents econòmics; la temporalitat dels episodis de sequera; i la importància crítica de la formulació de polítiques en la consecució dels impactes econòmics a curt i a llarg termini de les sequeres. Tampoc els marcs tradicionals tenen en compte la complexa interacció entre diferents factors en la presa de decisions polítiques i les condicions climàtiques subjacents. L’article proposa un nou marc conceptual al voltant de dues fonts d’impacte econòmic: “Green water” i “Blue water” (aigua verda i aigua blava), i s’argumenta que pel fet que cada font té els seus propis mecanismes de generació d’impactes sobre l’economia, han de ser diferenciades en les avaluacions d’impacte econòmic.

Data
2016
Publicació
Ecological Economics
Referència bibliogràfica
Freire-González, J., Decker, C., J. W. Hall (2016) The Economic Impacts of Droughts: A Framework for Analysis. Ecological Economics, 132: 196-204.
Enllaç a l’article