El passat dimarts 5 de desembre va tenir lloc al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) la tercera sessió de la Taula per a l’aplicació de solucions basades en naturalesa i infraestructura verda a la regió urbana de Barcelona. La trobada la vam organitzar ENT Environment & Management i l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), com a part del nostre paper dins el projecte H2020 Naturvation.
La trobada, que va comptar amb la presència més d’una vintena d’assistents, s’emmarca dins els projectes Naturvation (NATure-based Urban innoVATION) i ENABLE (Enabling Green And Blue Infrastructure Potential In Complex Social-Ecological Regions) dels programes Horizon 2020 i BiodivERsA de la Comissió Europea.
En la trobada es va fer una actualització de l’estat dels projectes Naturvation i Enable, una presentació sobre el Pla d’Impuls a la Infraestructura Verda per part de l’Ajuntament de Barcelona, i es va dinamitzar un taller al voltant de les línies d’actuació del mateix pla. Per últim, es va presentar un proposta de continguts de les pròximes sessions de la Taula.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]El pasado martes 5 de diciembre tuvo lugar en el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB) la tercera sesión de la Mesa para la aplicación de soluciones basadas en naturaleza e infraestructura verde en la región urbana de Barcelona. El encuentro lo organizamos ENT Environment & Management y el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), como parte de nuestro papel dentro del proyecto H2020 Naturvation.
El encuentro, que contó con la presencia más de una veintena de asistentes, se enmarca dentro de los proyectos Naturvation (Nature-based Urban Innovation) y ENABLE (Enabling Green And Blue Infrastructure Potential In Complejo Social-Ecological Regiones) de los programas Horizon 2020 y BiodivERsA de la Comisión Europea.
En el encuentro se hizo una actualización del estado de los proyectos Naturvation y Enable, una presentación sobre el Plan de Impulso a la Infraestructura Verde por parte del Ayuntamiento de Barcelona, ​​y se dinamizó un taller en torno a las líneas de actuación del mismo plano. Por último, se presentó un propuesta de contenidos de las próximas sesiones de la Mesa.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]