Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Tercera Assemblea General del projecte DECISIVE
| Notícies| 26/04/2018

La tercera Assemblea General del projecte H2020 DECISIVE va tenir lloc els dies 24 i 25 d’abril de 2018 a Barcelona. A l’Assemblea, tots els socis del consorci van presentar el treball realitzat durant els últims 6 mesos i els següents passos a seguir en cada àmbit de treball. Durant l’Assemblea es va presentar al consorci un vídeo global del projecte que es pot veure a: http://www.decisive2020.eu/the-project/ així com algunes de les entrevistes realitzades als diferents agents clau del projecte, que també es poden consultar aquí: http://www. decisive2020.eu/videos/.

A més, Martí Arasand, el responsable tècnic de la gestió de residus del districte de Sarrià-Sant Gervasi (Barcelona) va presentar al consorci les millores aconseguides en la separació i generació de residus amb la recent implementació del model de recollida porta a porta a Sarrià (Barcelona).

Des de setembre de 2016 fins l’agost de 2020, la Fundació ENT participa en un nou projecte d’investigació denominat “DECISIVE”: DECentralIzed management Scheme for Innovative Valorization of urban biowastE. El projecte DECISIVE proposa canviar el present metabolisme urbà per a la matèria orgànica (aliments, plantes, etc.), l’energia i els residus biològics cap a una economia més circular i avaluar l’impacte d’aquests canvis en tot el cicle de gestió de residus. Per tant, el desafiament serà passar d’una “caixa gris” urbana, el que implica principalment la importació de béns i la gestió de residus des de i cap a fora del context urbà, a una organització cooperativa de les xarxes intra i peri-urbanes que permeti la valorització local i descentralitzada dels residus orgànics, a través de l’energia i la producció de bioproductes.