Publicat el segon vídeo del projecte “Els serveis ambientals i l’economia social i solidària”.
Es tracta de documents audiovisuals que, agrupats per sectors (conservació i estudi, gestió forestal, agroecologia i ecoturisme), mostren les interioritats i objectius de cadascuna de les experiències seleccionades pel projecte. Estem treballant en un total de 4 vídeos, un per cada sector i un vídeo global del projecte. De moment ja pots veure dos dels vídeos, el primer, dedicat a experiències de conservació i estudi, i el segon, centrat en duies iniciatives d’agroecologia:


[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web del projecte[/link]

Publicado el segundo vídeo del proyecto “Los servicios ambientales y la economía social y solidaria”.
Se trata de documentos audiovisuales que, agrupados por sectores (conservación y estudio, gestión forestal, agroecología y ecoturismo), muestran las interioridades y objetivos de cada una de las experiencias seleccionadas por el proyecto. Estamos trabajando en un total de 4 vídeos, uno por cada sector y un vídeo global del proyecto. De momento ya puedes ver dos de los vídeos, el primero, dedicado a experiencias de conservación y estudio, y el segundo, centrado en llevabas iniciativas de agroecología:


[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web del proyecto[/link]