Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Sol·licitud d’articles pel número 51 d’Ecología Política dedicat a Amèrica Llatina
| Notícies| 21/01/2016

La revista Ecología Política, cuadernos de debate internacional, impulsada per la Fundació ENT i Icaria editorial, convoca els autors que ho desitgin a enviar els seus articles per al número 51 de la revista la seva temàtica és “L’ecologia política a Amèrica Llatina”. S’hi volen cobrir tant dimensions teòriques com a exemples pràctics d’aspectes tan variats com: evolució del pensament ambiental llatinoamericà, moviments camperols i indígenes i territorialitat, comunalismos i gestió comunitària de béns comuns, ecologia política de la colonització i violència a Amèrica Llatina, extractivisme i post-extractivisme, justícia ambiental i conflictes socioambientals, aspectes distributius de les polítiques ambientals, visions crítiques de la relació entre l’estat i l’àmbit rural, entre d’altres. Aquest número sortirà publicat al juny de 2016.

Tipus d’articles:

Els tipus d’articles que es publiquen a la revista són:

  • Articles en profunditat: Són articles normalment amb un cert component teòric i / o una exposició global de la temàtica, que analitzen en detall alguna subtemàtica que en moltes ocasions és desenvolupada a través de casos concrets en la secció d’articles breus .. La seva extensió és propera a les 8 pàgines.
  • Articles breus: Són articles de caràcter regional o local i solen centrar-se en un cas d’estudi concret. Han de tenir una extensió aproximada de 4 pàgines.
  • Articles d’opinió: Són articles amb una extensió aproximada de 2 o 3 pàgines, aporten una visió crítica i personal relacionada amb la temàtica.
  • Xarxes de resistència: Són referències d’iniciatives de resistència local i comunitària a impactes ambientals.
  • Referents ambientals: Són articles que analitzen l’obra i les aportacions d’una persona referent del pensament ambiental relacionat amb la temàtica.
  • Crítica de llibres, webs i informes: Són articles que fan una crítica d’un llibre, web o informe relacionat amb la temàtica. Tenen una extensió aproximada d’1 o 2 pàgines.

Les condicions detallades d’enviament dels articles, incloent extensió i format es poden consultar a la pàgina web http://www.ecologiapolitica.info/?page_id=6.

Únicament seran acceptats els articles que compleixin les condicions assenyalades.

Els articles seran avaluats per experts en la temàtica i pel comitè editorial de la revista.

Terminis i procediment de lliurament:

El lliurament dels articles es realitzarà en dues fases.

La primera fase consisteix en l’enviament d’un resum de l’article. La data límit de recepció dels resums és l’1 de febrer del 2016.

Aquells articles la temàtica sigui considerada d’alt interès per al públic objectiu, i que facin possible l’elaboració d’un nombre que cobreixi un ampli espectre de subtemàtiques en el marc del tema tractat, seran convidats a enviar els articles finals que seran avaluats per experts en la temàtica. La invitació Envia l’article final no pressuposa la publicació d’aquest.

La data límit de lliurament dels articles finals serà el 30 de març del 2016.

Tant les propostes d’article com els textos finals s’han d’enviar a l’adreça de correu electrónico articulos@ecologiapolitica.info.

Sobre la revista:

La revista Ecologia Política és una revista semestral en espanyol amb més de 25 anys d’història, que tracta qüestions ambientals i la seva relació amb la societat. La revista està dirigida tant a moviments ambientals i socials com a investigadors i acadèmics.

La revista es distribueix de forma digital mitjançant la seva web www.ecologiapolitica.info i en paper principalment a Espanya i Amèrica Llatina. Un any després de la publicació digital dels articles, aquests passen a ser de lliure accés a la web.