ENT disposa d’una àmplia experiència en el desenvolupament de projectes d’assessoria, recerca i cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional, que hem portat a terme tant individualment com mitjançant la integració en consorcis. La nostra experiència prèvia cobreix l’àmbit dels residus, l’economia i el medi ambient, l’ecologia política i el medi marí.

A la nostra planificació d’activitats volem aprofundir en el treball internacional, per això estem oberts/es a establir col·laboracions amb organismes públics, fundacions, universitats, empreses i altres entitats principalment d’Europa i Llatinoamèrica per a participar en convocatòries públiques, programes marc i licitacions de la Comissió Europea i d’altres organismes internacionals i multilaterals, en les àrees esmentades.

Per a propostes i contacte: info@ent.cat

DARRERS PROJECTES
Priority areas analysis and identification of key policy measures for the new national circular economy strategic framework of the Czech Republic
| Projectes
2020

Encarregat per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), l’informe analitza els elements i polítiques per abordar els patrons de consum i el…

Acabem amb la sobrepesca a les aigües nordoccidentals europees
| Projectes
2020

A principis de 2014 va començar una nova era per a la gestió de la pesca a la Unió Europea. Una nova política pesquera comuna, dirigida a restaurar les poblacions de peixos de la UE, va…

External evaluation of the Global Ghost Gear Initiative
| | Projectes
2019

Els arts de pesca perduts (APP) han esdevingut una problemàtica creixent per a la conservació dels ecosistemes marins i el seu aprofitament sostenible. Els APP, perduts majoritàriament…

BLUEISLANDS – Costs of marine litter management in Mediterranean islands beaches
| | Projectes
2019

En aquest projecte es pretén elaborar un qüestionari per a la recollida d’informació dels municipis sobre els costos de neteja i tractament de la brossa marina a les platges…

Protegint els ecosistemes marins vulnerables i els hàbitats d’especial interès pesquer a la Mediterrània
| Projectes
2019

El Mediterrani és un mar relativament petit (un 0,82% de la superfície marina global, i poc més del 0,32% del volum) sotmès a una forta pressió antròpica de tot tipus (contaminació,…

Veure tots