A principis de març es van posar en marxa els sensors d’ompliment de contenidors a la ciutat de Sevilla, en el marc del projecte LIFE-EWAS.
Es tracta d’un total de 267 sensors en contenidors de vidre i d’envasos. Els sensors s’han instal·lat en dos models de contenidors: soterrats i easy. Actualment els responsables de Lipasam, l’empresa pública de gestió de residus de Sevilla, ja poden accedir a la plataforma web dissenyada pel projecte per fer seguiment de les rutes de recollida i veure l’estat d’ompliment dels contenidors en temps real. Properament aquesta informació estarà disponible també per als ciutadans, que podran interactuar amb el servei de recollida per enviar incidències o comentaris.
ENT està duent a terme el projecte dins del programa LIFE de la Unió Europea que té per objectiu demostrar el potencial de les tecnologies de la informació per optimitzar la recollida de residus. El projecte està liderat per l’empresa Wellness Telecom S.L. (Sevilla), i hi participen, a part d’ENT, l’empresa pública LIPASAM (Sevilla), la consultoria DWASTE (Atenes) i l’empresa pública DEDISA S.A. (Creta). El projecte es va iniciar al juliol de 2014 i es preveu que s’hagi completat al setembre de 2016. En el marc del projecte s’implanta una innovadora metodologia (eGarbage) que permet optimitzar la freqüència de recollida de residus en funció del nivell d’ompliment dels contenidors.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Visita la web del projecte LIFE EWAS[/link]A principios de marzo se pusieron en marcha los sensores de llenado de contenedores en la ciudad de Sevilla, en el marco del proyecto LIFE-EWAS.
Se trata de un total de 267 sensores en contenedores de vidrio y de envases. Los sensores se han instalado en dos modelos de contenedores: soterrados y easy. Actualmente los responsables de Lipasam, la empresa pública de gestión de residuos de Sevilla, ya pueden acceder a la plataforma web diseñada por el proyecto para hacer seguimiento de las rutas de recogida y ver el estado de llenado de los contenedores en tiempo real. Próximamente esta información estará disponible también para los ciudadanos, que podrán interactuar con el servicio de recogida para enviar incidencias o comentarios.
ENT está llevando a cabo el proyecto dentro del programa LIFE de la Unión Europea que tiene por objetivo demostrar el potencial de las tecnologías de la información para optimizar la recogida de residuos. El proyecto está liderado por la empresa Wellness Telecom S.L. (Sevilla), y participan, aparte de ENT, la empresa pública LIPASAM (Sevilla), la consultoría DWASTE (Atenas) y la empresa pública DEDISA S.A. (Creta). El proyecto se inició en julio de 2014 y se prevé que se haya completado en septiembre de 2016. En el marco del proyecto se implanta una innovadora metodología (eGarbage) que permite optimizar la frecuencia de recogida de residuos en función del nivel de llenado de los contenedores.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Visita la web del proyecto LIFE EWAS[/link]