Sergio Sastre (ENT) impartirà, per segon any consecutiu, una sessió centrada en les taxes de residus en el curs “Mestres composteiros”.
El curs tindrà lloc entre els dies 2 i 5 d’abril a Pontevedra. La sessió estarà centrada en les taxes municipals de residus, on s’explorarà el potencial d’aquesta eina de fiscalitat ambiental local per a millorar la recollida selectiva i assignar els costos de la gestió de residus d’acord amb el comportament dels ciutadans.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Sergio Sastre (ENT) impartirá, por segundo año consecutivo, una sesión centrada en las tasas de residuos en el curso “Mestres composteiros”.
El curso tendrá lugar entre los días 2 y 5 de abril en Pontevedra. La sesión estará centrada en las tasas municipales de residuos, donde se explorará el potencial de esta herramienta de fiscalidad ambiental local para mejorar la recogida selectiva y asignar los costes de la gestión de residuos de acuerdo con el comportamiento de los ciudadanos.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]