Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Sergio Sastre participarà al seminari online “Air pollution from waste disposal: not for public breath”
| | Notícies| 13/10/2016

Sergio Sastre (ENT) és un dels ponents del seminari online ”Air pollution from waste disposal: not for public breath”. Organitzat per Zero Waste Europe, el seminari es durà a terme el 3 de novembre. Sergio Sastre és autor de l’informe ”Air Pollution Not for Public Breath”.

El 30 de juny, el Parlament Europeu i el Consell van arribar a un acord provisional sobre una directiva per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics. La National Emission Celling Directive (NEC) estableix estrictes límits nacionals de 2020 a 2029 i de 2030 en a endavant per cinc contaminants: diòxid de sofre, òxids de nitrogen, compostos orgànics volàtils diferents del metà, amoníac i partícules fines.

La incineració de residus és la font més significant d’algunes de les tesis contaminants, de manera que una major expansió d’aquesta indústria a Europa podria posar en perill la implementació correcta d’aquesta nova directiva i la reducció de la contaminació de l’aire en el nostre entorn. D’altra banda, els documents Best Available Techniques Reference (BREFs) que fan referència a la incineració de residus estan actualment sent revisats, obrint l’oportunitat d’establir noves normes.

Amb un seguit d’experts en la matèria, aquest seminari proporcionarà una visió general sobre la legislació de la UE relativa a la contaminació de l’aire, els principals impactes de l’eliminació de residus sobre la contaminació de l’aire i la salut pública, i com aquesta nova Directiva NEC, així com les actuals negociacions entorn els BREF per a l’eliminació de residus, pot ajudar a reforçar els plans nacionals per fer front a la contaminació de l’aire.

Més informació sobre el seminari online
Registrar-se al seminari online
Accés a l’informe “Air Pollution Not for Public Breath”