Sergio Sastre (ENT) col·laborarà un any més com a ponent del curs titulat “Economia circular: Eines i metodologies per a la implementació pràctica de l’economia circular al model productiu”. El curs, organitzat pel Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB), s’iniciarà el proper 6 de març i s’allargarà fins el 3 d’abril. Es tracta de sessions presencials i sessions online – webinar.
Sergio Sastre (ENT) impartirà la sessió 8 (3 abril) dins el bloc V “Perspectives de l’Economia Circular” i que porta per títol “Anàlisi de fluxes materials a Catalunya i Espanya i consideracions per avançar cap a una economia circular”.
L’economia circular (EC) ja és una realitat i es fa necessari disposar de professionals que donin resposta a la creixent necessitat per part de les empreses i les administracions d’implementar estratègies d’EC a la pràctica. Amb aquesta formació especialitzada i impartida amb un format semipresencial, organitzada des de l’Escola de Formació del COAMB, mostrarem diferents eines o estratègies que ens permeten avançar cap a l’EC, aplicades a diferents sectors i mitjançant experiències reals. Et formaràs en eines novedoses com la simbiosi industrial, la logística sostenible o la “Internet de les coses”, i altres com l’ecodisseny, l’anàlisi de cicle de vida, l’ecoetiquetatge, o la prevenció de residus, reutilització, reciclatge i upcycling. També hi haurà espai per a la reflexió i la construcció crítica d’aquest nou enfoc de l’economia.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Informació i inscripcions[/link] [link]Programa[/link]Sergio Sastre (ENT) colaborará un año más como ponente del curso titulado “Economía circular: Herramientas y metodologías para la implementación práctica de la economía circular al modelo productivo”. El curso, organizado por el Colegio de Ambientólogos de Cataluña (COAMB), se iniciará el próximo 6 de marzo y se prolongará hasta el 3 de abril. Se trata de sesiones presenciales y sesiones online – webinar.
Sergio Sastre (ENT) impartirá la sesión 8 (3 abril) dentro del bloque V “Perspectivas de la Economía Circular” y que lleva por título “Análisis de flujos materiales en Cataluña y España y consideraciones para avanzar hacia una economía circular”.
La economía circular (EC) ya es una realidad y se hace necesario disponer de profesionales que den respuesta a la creciente necesidad por parte de las empresas y las administraciones de implementar estrategias de EC en la práctica. Con esta formación especializada e impartida con un formato semipresencial, organizada desde la Escuela de Formación del COAMB, mostraremos diferentes herramientas o estrategias que nos permiten avanzar hacia la EC, aplicadas a diferentes sectores y mediante experiencias reales. Te formarás en herramientas novedosas como la simbiosis industrial, la logística sostenible o la “Internet de las cosas”, y otros como el ecodiseño, el análisis de ciclo de vida, el ecoetiquetado, o la prevención de residuos, reutilización, reciclaje y upcycling. También habrá espacio para la reflexión y la construcción crítica de este nuevo enfoque de la economía.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Información e inscripciones[/link] [link]Programa[/link]