Des de setembre del 2003 ENT ha disposat d’un butlletí electrònic en català i en castellà. El butlletí explica mensualment tota l’actualitat d’ENT i les novetats del projecte i els seus membres: projectes realitzats, publicacions en revistes especialitzades o altres mitjans de comunicació, principals actes, xerrades, conferències, etc.
A finals d’aquest mes de setembre, ENT amplia la seva acció comunicativa tot creant una versió anglesa del newsletter, que en aquest cas, no serà mensual, sinó trimestral.  El nou butlletí s’anomenarà “sENT” i serà un resum de la nostra activitat trimestral i el futur més proper.
Estigues al dia de tota la nostra activitat, ara també en anglès. Subscriu-te!

 
+
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Desde septiembre de 2003 ENT ha contado con un boletín electrónico en catalán y en castellano. El boletín explica mensualmente toda la actualidad de ENT y las novedades del proyecto y sus miembros: proyectos realizados, publicaciones en revistas especializadas u otros medios de comunicación, actos, charlas y conferencias principales, etc.
A finales de este mes de septiembre, ENT amplía su acción comunicativa creando una versión inglesa del newsletter, que en este caso no será mensual sino trimestral. El nuevo boletín se llamará “sENT” y será un resumen de nuestra actividad trimestral y el futuro más cercano.
Mantente al día de toda nuestra actividad, ahora también en inglés. Suscríbete!

 
+
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Since September 2003 ENT has a monthly newsletter in Catalan and Spanish, which reflects all the news concerning ENT’s activity, project developments and its members’ publications in technical and academic journals or other media, major events, participation in conferences, etc.
At the end of September 2015, ENT communicative action expands creating an English version of the newsletter, which in this case will be quarterly. The new newsletter is called “sENT” and will be a summary of our recent and upcoming activities.
Keep up with all our activity, now also in English. Subscribe now!

 
+
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]