Un article de dos membres d’ENT ha estat seleccionat per ser presentat a la Conferència Internacional ORBIT 2016 “Circular Economy and Organic Waste Management” del proper mes de maig.
Ignasi Puig i Luís Campos Rodrigues (ENT) són co-autors de l’article “Effect of Biowaste composition and biological treatment management on compost quality“, elaborat en el context del projecte “Modelització estadística de la incidència dels impropis de la FORM sobre la qualitat del compost”. Aquest projecte va ser encarregat per l’Agència Catalana de Residus i elaborat per ENT i l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB – UPC).
L’article ha estat seleccionat per a ser presentat a la Conferència Internacional ORBIT “Circular Economy and Organic Waste Management”, que tindrà lloc entre els dies 25 i 28 de maig a Creta (Grècia). La conferència està organitzada per la Universitat de Harokopio (Harokopio University) i l’Institut d’Educació Tecnològica de Creta (Technological Education Institute of Crete).
La presentació de l’article anirà a càrrec d’una de les seves autores, Marga López (ESAB-UPC).
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web de la Conferència[/link] [link]Programa de la Conferència[/link]Un artículo de dos miembros de ENT ha sido seleccionado para ser presentado en la Conferencia Internacional ORBIT 2016 “Circular Economy and Organic Waste Management” del próximo mes de mayo.
Ignasi Puig y Luís Campos Rodrigues (ENT) son co-autores del artículo “Effect of biowaste composition and biological treatment management on compost quality”, elaborado en el contexto del proyecto “Modelización estadística de la incidencia de los impropios de la FORM sobre la calidad del compost”. Este proyecto fue encargado por la Agencia Catalana de Residuos y elaborado por ENT y la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona (ESAB – UPC). 
El artículo ha sido seleccionado para ser presentado en la Conferencia Internacional ORBIT “Circular Economy and Organic Waste Management”, que se celebrará entre los días 25 y 28 de mayo en Creta (Grecia). La conferencia esta organizada por la Universidad de Harokopio (Harokopio University) y el Instituto de Educación Tecnológica de Creta (Technological Education Institute of Crete).
La presentación del artículo la hará una de sus autoras, Marga López (ESAB-UPC).
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web de la Conferencia[/link] [link]Programa de la Conferencia[/link]