Aquest projecte, encarregat per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, pretén obtenir una anàlisi detallada de l’actual sistema de gestió de residus del municipi per tal de proposar alternatives de millora que donin compliment als objectius de recollida selectiva i reciclatge.
El projecte compta amb el suport i la coordinació de la Mancomunitat Penedès-Garraf.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Este proyecto, encargado por el Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes, pretende obtener un análisis detallado del actual sistema de gestión de residuos del municipio, a fin de proponer alternativas de mejora que den cumplimiento a los objetivos de recogida selectiva y reciclaje.
El proyecto cuenta con el apoyo y la coordinación de la Mancomunidad Penedès-Garraf.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]