El passat dimecres 12 de juliol va tenir lloc al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) la segona trobada del grup de treball per a la Innovació Urbana-Regional en infraestructura verda i solucions basades en la naturalesa. La trobada la vam organitzar ENT Environment & Management i l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), com a part del nostre paper dins del projecte Naturvation.
La trobada, que va comptar amb la presència d’una vintena d’assistents, s’emmarca dins els projectes Naturvation (NATure-based Urban innoVATION) i ENABLE (Enabling Green And Blue Infrastructure Potential In Complex Social-Ecological Regions) dels programes Horizon 2020 i BiodivERsA de la Comissió Europea. Aquests projectes tenen com a objectiu principal estudiar la infraestructura verda com a solució basada en la naturalesa (Nature-based solution – NBS) per afrontar diversos reptes urbans, tant a escala metropolitana com municipal. En ambdós projectes l’àrea metropolitana de Barcelona forma part dels casos d’estudi seleccionats.
En la trobada es va fer una actualització de l’estat dels projectes Naturvation i Enable, una breu valoració del repositori online sobre NBS per part dels assistents, una presentació sobre NBS en el marc del Pla director urbanístic metropolità (PDU) per part de l’AMB, i una breu presentació dels exemples seleccionats pel cas d’estudi de Barcelona en la primera trobada. A més, es va dinamitzar un taller al voltant d’aquestes solucions i de com les NBS es podem fomentar en el context del PDU.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]El pasado miércoles 12 de julio tuvo lugar en el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB) el segundo encuentro del grupo de trabajo para la Innovación Urbana-Regional en infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza. El encuentro la organizamos ENT Environment & Management y el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), como parte de nuestro papel dentro del proyecto Naturvation.
El encuentro, que contó con la presencia de una veintena de asistentes, se enmarca dentro de los proyectos Naturvation (Nature-based Urban Innovation) y ENABLE (Enabling Green And Blue Infrastructure Potential In Complejo Social-Ecological Regiones) de los programas Horizon 2020 y biodiversa de la Comisión Europea. Estos proyectos tienen como objetivo principal estudiar la infraestructura verde como solución basada en la naturaleza (Nature-based solution – NBS) para afrontar diversos retos urbanos, tanto a escala metropolitana como municipal. En ambos proyectos el área metropolitana de Barcelona forma parte de los casos de estudio seleccionados.
En el encuentro se hizo una actualización del estado de los proyectos Naturvation y Enable, una breve valoración del repositorio online sobre NBS por parte de los asistentes, una presentación sobre NBS en el marco del Plan director urbanístico metropolitano (PDU) por parte del AMB, y una breve presentación de los ejemplos seleccionados por el caso de estudio de Barcelona en el primer encuentro. Además, se dinamizó un taller en torno a estas soluciones y de cómo las NBS se podemos fomentar en el contexto del PDU.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]

Leave a Reply