El passat dimecres 18 d’octubre es va celebrar al Palau Robert de Barcelona la Conferència “Landfill Mining. Trends and Opportunities” co-organitzat per EIT RawMaterials, l’Agència de Residus de Catalunya, el Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya i per WasteResource.

L’objectiu de la jornada era presentar i/o ampliar els coneixements sobre aquesta nova perspectiva de mineria d’abocador (l’anomenada “Enhanced Landfill Mining”) com a recolzament a l’evolució cap a un model d’economia circular, per reduir l’impacte ambiental de l’eliminació de residus i fomentar al mateix temps la recuperació de materials dels residus i d’energia. Va comptar amb la participació de nombrosos experts i consultors implicats en l’estudi i/o el desenvolupament de proves pilot relacionades amb la matèria. Maria Calaf, membre d’ENT i co-autora de l’informe “Minería urbana: extracción de recursos de los vertederos” publicat per la Fundación Mapfre el 2013, hi va presentar els principals resultats sobre el potencial de mineria d’abocador a Espanya.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]

El pasado miércoles 18 de octubre se celebró en el Palau Robert de Barcelona la Conferencia “Landfill Mining. Trends and Opportunities “co-organizado por EIT RawMaterials, la Agencia de Residuos de Cataluña, el Consejo General de Cámaras de Comercio de Cataluña y por WasteResource.
El objetivo de la jornada era presentar y/o ampliar los conocimientos sobre esta nueva perspectiva de minería de vertedero (la llamada “Enhanced Landfill Mining”) como apoyo a la evolución hacia un modelo de economía circular, por reducir el impacto ambiental de la eliminación de residuos y fomentar al mismo tiempo la recuperación de materiales de los residuos y de energía. Contó con la participación de numerosos expertos y consultores implicados en el estudio y/o el desarrollo de pruebas piloto relacionadas con la materia. Maria Calaf, miembro de ENT y co-autora del informe “Minería urbana: extracción de recursos de los vertederos” publicado por la Fundación Mapfre en 2013, fue presentar los principales resultados sobre el potencial de minería de vertedero en España.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]On Wednesday, October 18, the “Landfill Mining. Trends and Opportunities ” Conference  was held at the Palau Robert in Barcelona. Co-organized by EIT RawMaterials, the Waste Agency of Catalonia, the General Council of Chambers of Commerce of Catalonia and WasteResource.
The aim of the day was to present and / expand knowledge about this new prospect of landfill mining (the so-called “Enhanced Landfill Mining”) supporting the evolution towards a Circular Economy model, by reducing the environmental impact of the elimination and at the same time promoting the recovery of waste materials and energy. It counted on the participation of numerous experts and consultants involved in the study and the development of pilot tests related to the matter. Maria Calaf, ENT member and co-author of the report “Urban Mining: Extraction of Landfill Resources” published by Fundación Mapfre in 2013, presented the main results on the potential of landfill mining in Spain.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]