Santiago Gorostiza (fellow d’ENT), juntament amb Jordi Honey-Rosés i Roger Lloret, és un dels autors del llibre “Rius de Sal. Una visió històrica de la salinització dels rius Llobregat i Cardener durant el segle XX”, que el proper 7 de març (19:00h.) es presenta a la biblioteca Antonio Martín (Plaça Catalunya, 39-41 ) del Prat de Llobregat.
El llibre analitza els orígens de la salinització dels rius Llobregat i Cardener i del conflicte vinculat als residus de l’extracció minera de sals potàssiques a la comarca del Bages. Els autors han documentat les protestes esdevingudes a la dècada dels anys 30 a causa de la salinització dels rius, així com l’actuació de la Generalitat Republicana per controlar la qualitat de l’aigua, establint una xarxa d’estacions de control per monitoritzar la salinitat i legislant mitjançant la Llei de Salinitat (1933), entre altres accions.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Més informació[/link]Santiago Gorostiza (fellow de ENT), junto con Jordi Honey-Rosés y Roger Lloret, es uno de los autores del libro “Rius de Sal. Una visió històrica de la salinització dels rius Llobregat i Cardener durant el segle XX”, que el próximo 7 de marzo (19: 00h.) se presenta en la biblioteca Antonio Martín (Plaza Cataluña, 39-41) del Prat de Llobregat.
El libro analiza los orígenes de la salinización de los ríos Llobregat y Cardener y del conflicto vinculado a los residuos de la extracción minera de sales potásicas en la comarca del Bages. Los autores han documentado las protestas ocurridas en la década de los años 30 debido a la salinización de los ríos, así como la actuación de la Generalitat Republicana para controlar la calidad del agua, estableciendo una red de estaciones de control para monitorizar la salinidad y legislando mediante la Ley de salinidad (1933), entre otras acciones.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Más información[/link]