Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Resultats de l’avaluació del potencial d’una reforma fiscal ecològica a la UE-28
| Notícies| 21/01/2016

ENT ha participat recentment en un consorci d’estudi dirigit per Eunomia Research & Consulting (Eunomia) conjuntament amb l’Institute for European Environmental Policy (IEEP), la Universitat d’Aarhus i Denkstatt, encarregat per la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea. ENT ha estat responsable de la part de l’informe relativa a Portugal.

L’estudi tenia com a objectiu avaluar els potencials beneficis socioeconòmics i ambientals associats a l’augment de les taxes ambientals existents, i la creació de noves, en el context d’una reforma fiscal ecològica a la UE-28.

Algunes de les principals conclusions de l’informe són les següents:

  • Els impostos ambientals són considerades com importants incentius econòmics per a famílies i empreses per reduir el seu impacte ambiental;
  • Els impostos ambientals es consideren menys perjudicials per al creixement que els impostos que es centren en el treball o la renda de les societats;
  • Les estimacions econòmiques dels beneficis ambientals associats amb els canvis en la política fiscal ecològica serien de 13,7 mil milions d’euros a l’any el 2030.
  • La implementació de les reformes fiscals ecològiques en els països de la UE-28 podria representar un increment de 208 mil milions d’euros a l’any en ingressos el 2030, el que significaria un augment de l’1,05% del PIB.

Aquest informe donarà suport a les Recomanacions específiques per país proposades per la Comissió als Estats membres en 2016, en el marc del Semestre Europeu.

Informe