Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
SERVEIS

L’àrea de residus d’ENT ha adoptat sempre un enfocament preventiu, centrant-se en què podem fer per generar menys residus i per a gestionar-los millor. El principal focus d’estudi han estat els residus municipals, però també hem fet alguns projectes sobre residus de la construcció i demolició, residus industrials i olis minerals.

La majoria dels nostres projectes són encarregats per l’Administració Pública, des de projectes molt pràctics per a Ajuntaments i altres ens locals, fins a consultories molt específiques per a la Comissió Europea, l’OCDE o en el marc de projectes europeus, passant per projectes per a l’Agència de Residus de Catalunya i altres administracions autonòmiques, o pel Ministeri de Medi Ambient. També treballem sovint amb universitats i centres de recerca, i amb associacions mediambientals, entre altres.

Dins de l’àrea de residus destaca la nostra expertesa en aspectes econòmics (costos i implicacions econòmiques de les polítiques de residus) i en el disseny i avaluació de polítiques econòmiques i fiscals (taxes de residus, sistemes de pagament per generació, sistemes de dipòsit-devolució i retorn, impostos sobre l’abocament i la incineració, sistemes de bonificació-penalització, etc.).

També hem fet diversos plans de residus per a ens locals. I, en particular, tenim molta experiència en el disseny i implementació de sistemes de recollida selectiva porta a porta.

Un altre àmbit prioritari de treball és la prevenció de residus, on hem fet nombrosos plans de prevenció per a ens locals i projectes portant a la pràctica mesures concretes. Fraccions singulars dels residus en les quals hem posat particular atenció ha estat la dels bolquers o envasos. Un altre àmbit en el qual ens hem especialitzat són els projectes per a prevenir el malbaratament alimentari.

Una part important de la nostra feina és en el marc de projectes de recerca, que es materialitzen en un bon nombre de publicacions tècniques i científiques.

Des d’aquesta àrea també gestionem l’Observatori de la Fiscalitat dels Residus.

DESTAQUEM
[VÍDEO] Presentem els avenços del projecte sobre l’aplicació de sistemes de responsabilitat ampliada del productor
| | Notícies
ENT
2020

Meritxell Bernal (ENT) va presentar en el marc de la nova edició de la jornada titulada “Novetats en les normatives de residus i economia circular” els avenços del projecte sobre…

Comencem projecte de millora de la gestió de residus municipals a Calafell
| Notícies
ENT
2020

Des de fa unes setmanes, hem iniciat el projecte “Diagnosi de l’actual sistema de recollida selectiva i estudi de millora de la gestió dels residus al municipi de Calafell”….

La Fundació ENT participa en la consulta pública sobre un possible futur impost sobre envasos de plàstic d’un sol ús
| | Notícies
FUNDACIO ENT
2020

La Fundació ENT ha participat en la consulta pública prèvia del Ministeri d’Hisenda sobre la implantació d’un impost que gravi els articles de plàstic d’un sol ús…

Aprovada la nova taxa de recollida de residus de Barcelona, que comptà amb el recolzament tècnic d’ENT
| | Notícies
ENT
2020

El Ple de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquesta setmana la nova taxa de recollida de residus de la ciutat, segons la qual prop de tres quartes parts de les llars barcelonines…

Ignasi Puig (ENT) participa en el reportatge del programa Escarabajo Verde dedicat a la gestió dels residus orgànics
| Notícies
ENT
2020

Avui divendres 6 de març (18:30h.) s’emet a La2 el reportatge del programa Escarabajo Verde dedicat a la gestió dels residus orgànics en el que participa Ignasi Puig (ENT). Es…

Veure tots