Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
SERVEIS

L’àrea de residus d’ENT ha adoptat sempre un enfocament preventiu, centrant-se en què podem fer per generar menys residus i per a gestionar-los millor. El principal focus d’estudi han estat els residus municipals, però també hem fet alguns projectes sobre residus de la construcció i demolició, residus industrials i olis minerals.

La majoria dels nostres projectes són encarregats per l’Administració Pública, des de projectes molt pràctics per a ens locals, fins a consultories molt específiques per a la Comissió Europea o en el marc de projectes europeus, passant per projectes per a l’Agència de Residus de Catalunya i altres administracions autonòmiques, o pel Ministeri de Medi Ambient. També treballem sovint amb universitats i centres de recerca, i amb associacions mediambientals, entre altres.

Dins de l’àrea de residus destaca la nostra expertesa en aspectes econòmics (costos i implicacions econòmiques de les polítiques de residus) i en el disseny i avaluació de polítiques econòmiques i fiscals (taxes de residus, sistemes de pagament per generació, impostos sobre l’abocament i la incineració, sistemes de bonificació-penalització, etc.).

També hem fet diversos plans de residus per a ens locals. I, en particular, tenim molta experiència en el disseny i implementació de sistemes de recollida selectiva porta a porta.

Un altre àmbit prioritari de treball és la prevenció de residus, on hem fet nombrosos plans de prevenció per a ens locals i projectes portant a la pràctica mesures concretes. Una fracció singular dels residus en la qual hem posat particular atenció ha estat la dels bolquers. Un altre àmbit en el qual ens hem especialitzat són els projectes per a prevenir el malbaratament alimentari.

Una part important de la nostra feina és en el marc de projectes de recerca, que es materialitzen en un bon nombre de publicacions tècniques i científiques.

DESTAQUEM
Un any més, Sergio Sastre (ENT) participa en el curs “Mestres composteiros” sobre gestió de la FORM
| Notícies
ENT
2019

Un any més, i ja en són tres de consecutius, Sergio Sastre (ENT) ha impartit una sessió al curs “Mestres composteiros” que es va celebrar el passat dimarts 14 de maig, organitzat…

Suport a l’elaboració de l’estratègia i la normativa per implementar la responsabilitat ampliada del productor a Bolívia
| Notícies
FUNDACIO ENT
2019

Des de l’octubre passat estem desenvolupant un projecte de suport tècnic a l’elaboració de l’estratègia i la normativa per implementar la responsabilitat ampliada del…

Diagnosi i estudi per la millora de la recollida selectiva al municipi de Sant Joan Despí
| Notícies
ENT
2019

Des de fa uns mesos ENT està treballant en la diagnosi sobre la generació de residus al municipi de Sant Joan Despí. Aquest projecte comprèn una anàlisi integral de la generació de…

Estudi de prevenció i de gestió integral dels residus municipals de la Mancomunitat Penedès-Garraf
| Notícies
ENT
2019

Des de fa uns mesos ENT està treballant en l’elaboració de l’Estudi de prevenció i de gestió integral dels residus municipals de la Mancomunitat Penedès-Garraf. El projecte…

Comencem l’estudi sobre l’impacte ambiental de l’activitat de Preparació per a la Reutilització (PxR) dins el projecte “Joguines vives”
| Notícies
FUNDACIO ENT
2019

Hem començat l’estudi de l’impacte ambiental de l’activitat de Preparació per a la Reutilització (PxR) de residus de joguines.
Aquest estudi s’emmarca dins del projecte…

Veure tots