Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
SERVEIS

L’àrea de residus d’ENT ha adoptat sempre un enfocament preventiu, centrant-se en què podem fer per generar menys residus i per a gestionar-los millor. El principal focus d’estudi han estat els residus municipals, però també hem fet alguns projectes sobre residus de la construcció i demolició, residus industrials i olis minerals.

La majoria dels nostres projectes són encarregats per l’Administració Pública, des de projectes molt pràctics per a ens locals, fins a consultories molt específiques per a la Comissió Europea o en el marc de projectes europeus, passant per projectes per a l’Agència de Residus de Catalunya i altres administracions autonòmiques, o pel Ministeri de Medi Ambient. També treballem sovint amb universitats i centres de recerca, i amb associacions mediambientals, entre altres.

Dins de l’àrea de residus destaca la nostra expertesa en aspectes econòmics (costos i implicacions econòmiques de les polítiques de residus) i en el disseny i avaluació de polítiques econòmiques i fiscals (taxes de residus, sistemes de pagament per generació, impostos sobre l’abocament i la incineració, sistemes de bonificació-penalització, etc.).

També hem fet diversos plans de residus per a ens locals. I, en particular, tenim molta experiència en el disseny i implementació de sistemes de recollida selectiva porta a porta.

Un altre àmbit prioritari de treball és la prevenció de residus, on hem fet nombrosos plans de prevenció per a ens locals i projectes portant a la pràctica mesures concretes. Una fracció singular dels residus en la qual hem posat particular atenció ha estat la dels bolquers. Un altre àmbit en el qual ens hem especialitzat són els projectes per a prevenir el malbaratament alimentari.

Una part important de la nostra feina és en el marc de projectes de recerca, que es materialitzen en un bon nombre de publicacions tècniques i científiques.

DESTAQUEM
Article d’Ignasi Puig (ENT) sobre la Responsabilitat Ampliada del Productor al portal EcoMENA
| | Notícies
ENT
2019

El portal web “EcoMENA” ha publicat l’article d’Ignasi Puig (ENT) titulat “The Concept of Generalised Extended Producer Responsibility (GEPR)”. EcoMENA…

Nou article de Sergio Sastre i Ignasi Puig (ENT) sobre un model de seguiment dels objectius europeus de reciclatge
| Notícies
ENT
2019

“‘Mind the gap’: un modelo para el seguimiento de los objetivos europeos de reciclaje aplicado a las Comunidades Autónomas españolas”, aquest és el títol del nou…

Finalitzat el projecte de millora de la gestió de la fracció vegetal dels residus municipals al Maresme
| Notícies
ENT
2019

Hem acabat el projecte “Millora de la gestió de la fracció vegetal dels residus municipals al Maresme”, que fou un encàrrec del Consorci de Residus del Maresme….

Luís Campos (ENT) participarà a la 2ª Conferència Portuguesa sobre Residus Marins i Microplàstics
| | Notícies
ENT
2019

Luís Campos Rodrigues (ENT) assistirà a la 2ª Conferencia Portuguesa sobre Residus Marins i Microplàstics el proper dia 19 de setembre a la Casa da Baía (Setúbal). Aquest esdeveniment…

Verònica Martínez exposarà el progressos del projecte DECISIVE al Congrés Mundial ISWA 2019 a Bilbao
| | Notícies
FUNDACIO ENT
2019

Verònica Martínez (Fundació ENT) assistirà al Congrés Mundial de la International Waste Association Association (ISWA). Verònica serà una de les ponents de la sessió…

Veure tots